Muftijus A. Beganskas kreipėsi į JAE vadovus suteikti malonę pilietei E. Sedleckaitei ir leisti bausmę atlikti Lietuvoje

Lietuvos Respublikos pilietė E. Sedleckaitė įkalinta iki gyvos galvos JAE moterų kalėjime. LMRBT-Muftijus A. Beganskas prašo JAE vadovų malonės šiai pilietei ir leidimo atlikti bausmę Lietuvoje.

Prieš penkis mėnesius #15min rodė trumpą dviejų dalių laidą apie Jungtiniuose Arabų Emyratuose iki gyvos galvos įkalintą LR pilietę. Po ilgos pertraukos žurnalistas Lukrecijus Tubys vakar teiravosi naujosios TM ministrės E. Dobrovolskos apie užsienyje kalinčios lietuvės padėtį. Atsakyme išgirdome, jog praėjusių metų pabaigoje buvo inicijuotas Malonės prašymas ir perduotas į tam tikras institucijas. Galimai naujoji ministrė nežinojo, kad buvęs ministras E. Jankevičius dar praėjusio rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo kreipęsis į Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos - Muftiato muftijų A. Beganską su prašymu padėti išspręsti šią situaciją iš kultūrinės/religinės pusės. Tuomet LMRBT-Muftiato muftijus A. Beganskas, atsiliepdamas į prašymą, 2020 m. spalio 20 d. buvo parengęs oficialų laišką, adresuotą JAE vadovams, kuriame muftijus A. Beganskas prašė suteikti malonę šiai pilietei ir leisti bausmę atlikti Lietuvoje. Laiškas buvo perduotas URM atstovams.
Malonu buvo sužinoti, kad į šią situaciją taip pat buvo kreiptąsi ir į Vatikaną dėl malonės prašymo parengimo.
Atkreiptina, LR Konstitucijos 43 straipsnyje nustatyta:
„Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.
Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio asmens teises.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus.
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu.
Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.

Lietuvoje nėra valstybinės religijos.“

Tikimės, kad minėta pilietė galės bausmę atlikti Lietuvoje šalia savo šeimos narių, o Lietuvai pavyks pasirašyti dvišalę sutartį su JAE. O mezgant dvišalius santykius su musulmoniškomis šalimis linkime ieškoti tik stipriąsias ir dvipusiškai naudingas atramas sutarčiai pasirašyti.

Video įrašas: 15min.lt