Piligriminės kelionės organizavimas į šventąsias vietas iš Lietuvos

Piligriminės kelionės organizavimas į šventąsias vietas iš Lietuvos

Hadžas - penktasis islamo ramstis, yra labai svarbi kelionė musulmonų bendruomenei ir turi gilią dvasinę reikšmę musulmonams. Įvairių socialinių sluoksnių piligrimai susirenka Mekkoje, kad įvykdytų šią religinę pareigą, ir taip puoselėja vienybės, lygybės ir atsidavimo Allahui jausmą.

LMRBT-Muftiatas praneša, kad visi planuojantys piligriminę kelionę į šventąsias vietas Mekkoje turi prieš tai susipažinti su sveikatos reikalavimais ir rekomendacijomis 1445 hidžri metams. Todėl norime pasidalinti tiesiogine nuoroda į oficialų dokumentą, kuriame išdėstyti šie reikalavimai: https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Documents/Health-Regulations-En.pdf
Taip pat bendradarbiaujant per Globalių reikalų grupės prie Užsienio reikalų ministerijos atstovą su Saudo Arabijos Karalystės ambasada Kopenhagoje norime pasidalinti išskirtine hadžo palatforma “NUSUK HAJJ” : https://hajj.nusuk.sa 
Ši platforma leidžia sklandžiai pateikti paraišką E.vizai gauti ir tvarkyti kitus svarbius hadžo ir umros vizito aspektus, įskaitant viešbučių ir skrydžių užsakymą. Ši platforma siekia supaprastinti kelionės organizavimą piligrimams ir užtikrinti, kad piligrimams iš Lietuvos būtų daug patogiau ir išvengtų streso.

LMRBT-Muftiatas nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Saudo Arabijos Karalystės ambasadai Kopenhagoje už bendradarbiavimą ir informacijos dalijimąsi. Tikimės, kad „Nusuk Hajj“ platforma praturtins lietuvių piligrimystės patirtį, o šis pranešimas padės kiekvienam planuoti saugią, sveiką ir dvasiškai turtingą kelionę 1445 hidžri metais.

Paskelbta: 10/01/2024