Pamąstymas apie Kūrėją, visatą ir žmogų

Pamąstymas apie Kūrėją, visatą ir žmogų

Atsisiųsti
Brangūs broliai ir seserys, dėka Aukščiausiojo ir Visagalio Allaho Malonės, LMRBT-Mftiatas išleido dar vieną knygą lietuvių kalba "Pamąstymas apie Kūrėją, visatą ir žmogų".

Nėra tokio garbinimo, panašaus į pamąstymą.

Vienintelė priemonė ir būtina sąlyga suvokti tiesą, per kurią pasiekiamas reikiamas dvasinio gyvenimo lygis, yra pamąstymas ir dvasiniai išgyvenimai.

Šventasis Koranas, kuris yra geriausias vadovas suprasti tiesą ir rasti laimę, nuo pirmo iki paskutinio ajato, nuolat ragina susimąstyti. Jis liepia apmąstyti žmogaus sukūrimo išmintį, nuostabią Visatos hormoniją ir Allaho ajatus Šventų Raštų Apreiškimuose, atspindinčius dieviškosios galios rezginį, didingas apraiškas ir absoliutų Allaho viešpatavimą Visatai.
Knygą galima pasiimti nemokamai mūsų centre.

Malonaus pažinimo!