Muftiatas

Muftiatas

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba - Muftiatas 


Muftiato steigėjai: Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė (reg.kodas 191378498, adresu Totorių g. 6, Kaunas) ir Vilniaus musulmonų sunitų religinė bendruomenė (reg. kodas 192092980, adresu Smolensko g. 19, Vilnius). Muftiatas įsteigtas 2019 m. kovo 26 d.


Muftiato registracijos kodas: 305094056. Adresas: Smolensko g. 19, Vilnius. 


Pilnas Muftiato pavadinimas: Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba – Muftiatas.


Muftiato teisinė forma: Tradicinė religinė bendrija (musulmonų sunitų konfesija). 


Muftiato valdymas: Muftiatas valdomas jam priklausančių religinių bendruomenių Susirinkimo ir Valdybos, kurios pirmininkas yra Muftijus. LMRBT-Muftiato valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas išrinktas 2019 m. balandžio 9 d. bei perrinktas antrai kadencijai 2021 m. gruodžio 25 d. 


Mūsų tikslai:


 • užtikrinti, kad visi Muftiato nariai galėtų laisvai puoselėti musulmonų sunitų religines tradicijas bendruomenėse, nepriklausomai nuo jos narių rasinės ar tautinės priklausomybės, pilietybės bei politinių gairių.
 • atstovauti ir repezentuoti Miftiatui priklausančių religinių bendruomenių viešuosius interesus Lietuvoje ir užsienyje.
 • bendradarbiauti religijos klausimais su užsienio islamo reikalų valstybinėmis institucijomis ar tarptautinėmis islamo organizacijomis.
 • rūpintis islamo religinių apeigų atlikimo organizavimu, mokymu ir informacijos  sklaida ir kita veikla, siekiant patenkinti narių religinius poreikius.


Muftiato nariai:


 • Vilniaus musulmonų sunitų religinė bendruomenė (reg. kods 192092980, adresas Smolensko g. 19, Vilnius) 
 • Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė (reg. kodas 191378498, adresas Totorių g. 6, Kaunas)
 • Švenčionių musulmonų sunitų religinė bendruomenė (reg. kodas 300120084, adresas Švenčionys)

Muftiato valdybos pirmininko Muftijaus biografija  

Pilnas vardas: Aleksandras Beganskas

Gimimo metai: 1978 m. sausio 3 d.

Pilietybė: Lietuvos

Išsilavinimas: Turkijos Respublikos Gazi universitetas, Teisės fakultetas (Ankara) 


Religinis išsilavinimas 

 •  Mokėsi pas Lietuvos imamą M. Chalecką; 
 •  Mokėsi pas Turkijos imamą  R. Kurmac.

Religinė veikla

 • Užmezgė tarpautinį bendradarbiavimą su DIYANET (Turkijos Respublikos religinių reikalų departamentas), TIKA (Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo departamentas) ir WAMY (Saudo Arabijos pasaulinė musulmonų jaunimo asamblėja);
 • Dalyvauja vietinių ir užsienio institucijų organizuojamuose seminaruose.

Darbo patirtis

 • KAYI Construction direktorius nuo 2007 metų

Užsienio kalba

 • Lietuvių - gimtoji
 • Rusų - gimtoji
 • Turkų -antra užsienio 
 • Anglų - antra užsienio
 • Arabų - pagrindai