Džumua

Džumua

Penktadienio pamokslas

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Link vidinės taikos laikotarpio

2021 m. vasario 26 d. / 1442 m. Radžab 14 d.

Gerbiami musulmonai!

Džiaugiamės dar kartą pasiekę dvasinę trijų Šventųjų mėnesių atmosferą. Tegul padėkos ir garbinimas būna Visagaliui Allahui, Kuris leido mums pasiekti šį gailestingumo ir atleidimo metą. Tebūnie salavatas ir salamas pranašui Muhammedui (ﷺ), kuris sujungė mūsų širdis unikaliu islamo grožiu. Tebūna palaiminti šie trys šventieji mėnesiai musulmonų pasauliui.

Brangūs tikintieji!

Kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra neįkainojama. Tačiau yra ir ypatingų atvejų, kai Visagalis Allahas gausiai siūlo Savo Malonę ir Palaiminimus Savo tarnams. Trys šventieji mėnesiai, būtent, Radžabas, Šabanas ir Ramadanas, gali būti vadinami vartais, kurie vienas po kito atsiveria palaiminimams. Šie išskirtiniai laikai yra palankūs mūsų materialiam ir dvasiniam išganymui bei amžinai ramybei ir palaimai. Trys šventieji mėnesiai yra laikotarpis, per kurį galime apžvelgti savo gyvenimą, kuris praeina kaip vėjas. Atėjo laikas apmąstyti, atsigręžti į save, įgyti dvasios ramybę ir pagilinti savo dvasinį gyvenimą.

Brangūs musulmonai!

Šventajame Korane sakoma:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

„O Mano tarnai, nusižengę sau! Nenusivilkite Allaho gailestingumu! Iš tiesų, Allahas atleidžia visas nuodėmes. Iš tikrųjų Jis yra Atlaidus, Gailestingas“. [39:53]

Taigi, ieškokime prieglobsčio Visagalio Allaho gailestingume ir atleidime, dėkodami už tai, kad galime sutikti tris šventuosius mėnesius. Parodykime apgailestavimą dėl savo nuodėmių, klaidų, maištingumo ir nusižengimų. Atgailaudami apvalykime išsekusias ir užvaldytas širdis, tikėdamiesi būti palaiminti beribe mūsų Viešpaties malone.

Brangūs tikintieji! 

Kreipkimės visu savo egzistavimu į savo Viešpatį, kad pelnytume Jo įvertinimą šiais palaimintais laikais. Tegul mūsų širdys suminkštėja, o sielos pasiekia ramybę. Tegul mūsų nafsas apsivalo, laikantis toliau nuo bet kokių nuodėmių ir nenaudingų reikalų. Tebūnie mūsų principas - gyventi nuoširdžiai ir lenktyniauti geranoriškume bei dievobaimingume. Tegul mūsų liežuvis ir širdis maldauja pranašo Muhammedo (ﷺ) žodžiais:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

[allahumma beerik lanee fy radžaba we ša'abeene we belighnee ramadeen]

„O Allah! Palaimink mus Radžabo ir Šabano mėnesiais ir padėk mums pasiekti Ramadano mėnesį. (1)

_________________________________________________________
(1) Tabarani, al-Mu’džam al-Avsat, IV, 189; Ahmad sūnus Hanbal, I, 259.


Parengė LMRBT-Muftiato muftijus Aleksandras Beganskas


Allaho vardas التَّوَّابُ (Priimantis Atgailą)

2021 m. vasario 19 d. /1442 m. Radžab 7 d.

Gerbiami musulmonai!

Vienas iš Allaho Vardų yra: At-Tauuab – Priimantis Atgailą. At-Tauuab reiškia, kad Allahas yra Tas, kuris veda, ką panorėjęs į atgailą. Jis yra Tas, kuris atleidžia tiems, kurie grįžta į gerumą. Jis yra Tas, kuris atleidžia tiems, kurie atleidžia kitiems.

Brangūs tikintieji!

Mažosios nuodėmės (saghaa’ir) yra sunaikinamos, kai yra atliekami garbinimo veiksmai be didelių nuodėmių (kabaa’ir). Daugybė mažų nuodėmių anuliuojami dėl atliekamų paprastų kasdienių veiksmų, tokių kaip pasninkas, kijaam (malda nakties metu), vudū (ritualinis apsiprausimas prieš maldą) ir t.t. Tačiau didelėms nuodėmėms išnykti, reikalingi specialūs veiksmai, tokie kaip nuoširdi atgaila, bausmės atlikimas tam, kuris ją padarė.

Bet jei nusidėjėlis miršta būdamas didžiojoje nuodėmėje (širk), tada Dievas jam neatleis. Iš tikrųjų, Aukščiausiasis Allahas sako:


 إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا


„Iš tiesų, Allahas neatleidžia to, kad Jam būtų priskirti partneriai (garbinime), tačiau Jis atleidžia (visą kitą), išskyrus tai, tiems, kam Jis nori.“ [4:48]

Bet jei jo nuodėmės yra mažesnės, tada asmuo yra teisiamas pagal Allaho valią - jei Jis panorės jį nubausti - Jis jį nubaus, o jei panorės jam atleisti -  Jis jam atleis.


Brangūs musulmonai!

Kalbėti apie savo nuodėmę ir ją atvirai skleisti kitiems ar draugams yra haram (draudžiama) ir tai yra didelė nuodėmė. Tai yra vienas iš tų būdų, kai visuomenėje skleidžiamas amoralumas tarp musulmonų, kuris skatina blogį ir gundo kitus daryti panašius dalykus.

Tai taip pat reiškia, kad žmogus nežiūri į savo nuodėmę rimtai ir laiko ją nereikšminga, o iš tiesų toks nusidėjėlis kenkia savo pačiai reputacijai ir leidžia šmeižti kitiems jo garbę ir orumą. Islamas skatina ir kviečia atsisakyti tokių dalykų tarp žmonių.

O Visagalis Dieve, mes atgailaujame ir prašome Jo atleidimo, nes tik Jis - Priimantis atgailą ir Gailestingiausias, At-tauuabu-Ar-Rahym.


Parengė LMRBT-Muftiato sekretorius ir Kauno mečetės imamas Sofian

Tvirtino LMRBT-Muftiato muftijus Aleksandras Beganskas


Islamiško mėnulio kalendoriaus svarba

2021 m. vasario 12 d. /1442 m. Džumada as-Sani 30 d.


Gerbiami musulmonai!

Allahas sako Korane: "Jie klausia tavęs [Muchammedai] apie mėnulio jaunatis. Sakyk: "Tai ženklai, skirti pažymėti nustatytus laiko tarpus, žmonėms ir piligriminei kelionei - chadžui"..." [Koranas 2: 189]

Islamiškas kalendorius sudarytas pagal mėnulio fazes. Šį kalendorių 638 (pagal krikščionių erą) metais įvedė artimas Pranašo ﷺ  draugas ir antrasis islamo kalifas Umar ibn Al Khattab. Jis įvėdė šį kalendorių tam, kad būtų galima paskaičiuoti įvairius, net kartais sudėtingus įvykius musulmonų gyvenime.

Umar ibn Al Khattab, tebūnie Allahas juo patenkintas, konsultavosi su savo patarėjais dėl galimybės lengvai nustatyti musulmoniškų įvykių chronologiją. Galiausiai buvo sutarta, kad tinkamiausias atskaitos taškas, islamo kalendoriui sudaryti, yra Chidžros įvykis, t.y. Pranašo ﷺ persikėlimas (chidžra) iš Mekkos į Mediną. Todėl pirmasis islamiško kalendoriaus mėnuo yra Mucharram mėnuo, kuriuo prasideda nauji Chidžros metai. 

Brangūs tikintieji! 

Taigi, tai parodo mums, kad, jei mes nesilaikysime arba neseksime islamiško kalendoriaus mėnesių eigos, mes lengvai galime atsitraukti nuo istorinės ir religinės reikšmės musulmonų gyvenime. O taip pat mums niekaip nepavyks įgyvendinti kiekvieno mėnesio svarbą.

Brangūs musulmonai!

Islame yra keturi draudimo mėnesiai, iš visų dvylikos mėnesių, turinčių ypatingą svarbą musulmonams. Tai mucharram, radžab, zul-kida, zul-chidža, atitinkamai tai būtų - pirmasis (1), septintasis (7), vienuoliktasis (11) ir dvyliktasis (12) mėnuo. Kaip Jūs visi pastebėjote, Ramadano mėnuo čia nėra minimas, nes šis mėnuo yra Palaimintasis mėnuo.

Dar tradicinėje arabų kultūroje šie keturi mėnesiai buvo taip pat žinomi kaip „draudimų mėnesiais“, per šiuos mėnesius jiems buvo draudžiama kovoti ir buvo sustabdomos bet kokios kautynės, sudarant visas tinkamas sąlygas prekybai ir taikai sudaryti.

Brangūs tikintieji! 

Atminkite, kad per šiuos draudimo mėnesius Allahas griežčiau baudžia už nuodėmes jų metu ir padidina atlygį už gerus darbus, atliktus per juos. Skriauda, padaryta per draudimų mėnesius yra didesnė ir svaresnė nei skriauda, atlikta kitu metu ar Šventoje vietoje.

Brangūs musulmonai!

Kai buvo pastebėtas Radžabo mėnesio jaunatis, Pranašas ﷺ paprašė savo bendražygių sakyti šią maldą (dua):

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

[allahumma beerik lanee fy radžaba we ša'abeene we belighnee ramadeen]

  „O Allah! Padaryk palaimintus mums Radžabo ir Ša’bano mėnesius ir leisk mums pasiekti Ramadano mėnesį“.

Taigi, mes prašome Allaho Aukščiausiojo padaryti palaimintus mums Radžabo ir Ša’bano mėnesius ir leisti mums pasiekti Ramadano mėnesį.


Parengė LMRBT-Muftiato sekretorius ir Kauno mečetės imamas Sofian

Tvirtino LMRBT-Muftiato muftijus Aleksandras Beganskas