Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas

Muftijus A. Beganskas dalyvavo Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime


2021 m. birželio 14 d. LMRBT-Muftiato muftijus A. Beganskas dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.

Iš tiesų, islamas kviečia žmones susivienyti. Nacionalizmas yra apgaulė ir aklas sekimas, vedantis savo pasekėjus į blogiausias ir nusikalstamiausias pasekmes.

Allahas sako Korane:
„O žmonės! Mes sukūrėme jus iš vyro ir moters ir padarėme jus tautomis ir gentimis, kad pažintumėt vienas kitą. Juk kilniausias tarp jūsų – pats dievobaimingiausias. Iš tikrųjų Allahas – Visažinis, Išmanantis!“
(Koranas, sūra „Kambariai“ 49:13).

Paskelbta: 2021-06-14