Halal sertifikatas

Halal sertifikatas

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba – Muftiatas (LMRBT - Muftiatas) yra oficiali Halal sertifikavimo institucija, kuri sertifikuoja maisto, ne maisto produktus, skerdyklas, restoranus ir kt. LMRBT - Muftiatas išduoda Halal sertifikatą, kuris atitinka Halal standartų reikalavimus pagal Islamo teisę. 
LMRBT - Muftiatas yra aukščiausia musulmonų sunitų religinė bendrija Lietuvoje, kuri turi aukščiausius įgaliojimus išduoti Halal sertifikatus fiziniams ir juridiniams asmenims.

Kas yra Halal?

Pagal Islamo kanoninę teisę Halal – reiškia, « teisėtas » arba « leistinas ».
Ir valgykite iš to, ką Allahas suteikė jums, leistiną ir gerą, ir bijokite Allaho, Kurį tikite. (Koranas 5:88)

Kas yra Halal sertifikatas ? 

Halal sertifikatas reiškia, kad produktas atitinka Halal reikalavimus pagal Islamo teisę. Tokią produkciją gali vartoti musulmonų bendruomenė, bei produkcijai suteikiama garantija, kad joje nebus aptikta nieko, kas draudžiama vartoti pagal Islamo kanoninę teisę. 

Kodėl verslui svarbu turėti Halal sertifikatą?

Pasaulyje gyvena apie 1.6 milijardo musulmonų, vien tik Europoje gyvena apie 45 milijonai, kurie kasdien perka Halal sertifikatu pažymėtus produktus. 
Mūsų LMBRT - Muftiato išduotas Halal sertifikatas atvers jums platesnes galimybes ir rinkas jūsų gaminamai produkcijai.

Sertifikavimo procesas

Mūsų LMRBT - Muftiato išduotas Halal sertifikatas vadovaujasi reglamentuojančiais Europos Sąjungos, nacionaliniais teisės aktais ir Halal standartais, patvirtintais LMRBT - Muftiato Halal sertifikavimo institucijos, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus.
LMRBT - Muftiato išduotas Halal sertifikatas galioja visose Europos Sąjungos šalyse, Skandinavijos šalyse, Balkanuose, Australijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijos Federacijos regionose ir daugiau.
Dėl galimybės eksportuoti į specifines musulmonų šalis, prašome kreiptis papildomai.

Mūsų rėmėjai:

Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė 


Vilniaus musulmonų sunitų religinė bendruomenė

Mūsų kontaktai:

Muftijus A. Beganskas 

Mob. +370 679 03415

info@muftiate.lt arba beganskas@gmail.com