Neeilinis LMRBT-Muftiato susirinkimas ir Muftijaus rinkimai

Muftijus A. Beganskas pateikė ataskaitą Muftiato nariams

Šeštadienį, 2021 m. gruodžio 25 d., vyko Lietuvos musulmonų religinės bendruomenės tarybos - Muftiato (LMRBT-Muftiatas) narių neelinis metinis susirinkimas bei Muftiato valdybos vadovo - Muftijaus rinkimai. 

Pagal Muftiato galiojančius įstatus, Muftiato narės (bendruomenės) savo nustatyta tvarka privalo deleguoti tam tikrą dalyvių skaičių dalyvauti susirinkime. Šiais metais kiekviena Muftiato narė delegavo po keturis delegatus. Susirinkimo metu maldą ir pasveikinimo žodį tarė Muftijus A. Beganskas. Pasveikinęs visus susirinkusiuosius jis pasidžiaugė, kad nepaisant pasaulinės pandemijos, susirinkimą visgi pavyko organizuoti ne nuotoliniu būdu, o gyvai, kuriame dalyvauja beveik visi deleguoti bendruomenių nariai.  

Po sveikinimo, Muftijus perėjo prie metinės veiklos ataskaitos, kurioje pateikė svarbiausius 2019-2021 m. įvykius, pasiekimus bei tendencijas.

„Muftiato veikla paremta nuo senų laikų išsaugotu religiniu mokymu Lietuvoje pagal sunitų pakraipą, kurios tikslas  yra užtikrinti, kad visi Muftiato nariai galėtų laisvai puoselėti musulmonų sunitų religines tradicijas bendruomenėse, nepriklausomai nuo jos narių rasinės ar tautinės priklausomybės, pilietybės bei politinių gairių. Tokia kryptis leidžia laisviau  atstovauti ir repezentuoti Muftiatui priklausančių religinių bendruomenių viešuosius interesus Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiauti religijos klausimais su užsienio islamo reikalų valstybinėmis institucijomis ar tarptautinėmis islamo organizacijomis. Muftiatas taipogi rūpinasi islamo religinių apeigų atlikimo organizavimu, mokymu ir informacijos sklaida ir kita veikla, siekiant patenkinti narių religinius poreikius."  - sakė jis. 

Muftijus pasidžiaugė, kad praėjusiais metais Muftiatas tapo kaip niekad žinomas ir aktyvus. Taip pat augo ir Muftiatui teikiama parama iš privačių narių bei bendruomenių, o iš LR Finansų ministerijos gautos subsidijos suteikė Muftiato narėms lengviau atlaikyti pandemijos metu uždarytų maldos namų finansinius įsipareigojimus bei atlaikyti vykstančius teismo procesus dėl Vilniaus mečetės statybos leidimo ir Kauno musulmonų bendruomenės namų atstatymo klausimą.   

Muftiato vadovas A. Beganskas pastebėjo, kad Muftiato valdyba išlaikė puikius darbo tempus (2020-2021 m. operatyvus bendradarbiavimas su LR Teisingumo ministerija dėl LR pilietės grąžinimo iš JAE į Lietuvą). Tai parodo, kad Muftiatas išlieka kaip aukšta institucija gebanti padėti spręsti klausimus tarptautiniu mastu. 

Taip pat pasidžiaugta, kad praėję metai išsiskyrė publikacijų skaičiumi. Buvo pristatyta išskirtinė ir labai reikalinga autoriaus S. Grižako publikacija "Laidotuvių apreigos islame". „Ši knygelė, išspausdinta ir pateikta elektroniniame formate, neabejotinai patvirtina Muftiato įnašą sprendžiat pačią opiausią problemą bendruomenėse - kaip teisingai palaidoti musulmoną. Šios knygelės buvo įteiktos Vilniaus ir Kauno savivaldybių administracijoms“, - sakė jis.

Susirinkime dėmesys skirtas ir tarptautiniams projektams. „Šie keli metai buvo išties sudėtingi ir nelengvi užmegzti naujus glaudesnius tarptautinius ryšius bei dalyvauti konferencijoje. Šiuo metu yra pateiktos ir užpildytos paraiškos į JAE ambasadą Varšuvoje dėl tolimesnio bendradarbiavimo įgyvendinant projektus. Vystyti tarptautinį bendradarbiavimo stabilumą ir galimybę reikia nukelti keliems ateinantiems metams į priekį."- sakė jis. Paminėta tolimesnė bendradarbiavimo su verslu ir verslo organizacijomis, tokiomis, kaip „TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)", svarba.

Metiniame pranešime daug dėmesio skirta koronaviruso situacijai ir Bendruomenių indėliui valdant pandemiją. Muftiato valdybos vadovas nuoširdžiai dėkojo Bendruomenių nariams savanoriškai prisidėjusiems prie Bendruomenių veiklos organizavimo tokiu metu. „Mūsų bendruomenės nuo pat pandemijos pradžios susidurė su šia neganda apsišarvuodami kantrybe ir pasikliovimu Allahu. Stabiliai atlaikė Ramadano mėnesius bei kitas didžiąsias šventes“, - sakė jis. Už šią pagalbą šie bendruomenės atstovai privalo būti įvertinti bei pagerbti Muftiato valdybos. 

Nors, pasak A. Begansko, dėl pandemijos Muftiatas negalėjo organizuoti daug renginių, kai kurie įvykę su Nacionaliniu vėžio institutu, kasmet organizuojama Vilniaus sunitų musulmonų bendruomenės narių bendradarbiaujant su Turkijos Respublikos ambasados atstovais, buvo išties išskirtiniai. Šiame renginyje dalyvavo aukščiausio lygio svečiai - Turkijos ambasadorius Lietuvai Gökhanas Turanas ir Nacionalinio vėžio instituto direktorė S. Jarmalaitė.

Pasak Muftiato valdybos vadovo, nepaprastai svarbi nacionalinio bendradarbiavimo kryptis. 2021 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie LR Vidaus reikalų ministerijos. Ja siekiama bendradarbiauti bei teikti tarpusavio pagalbą, reikalingą islamo religiją išpažįstantiems  užsieniečiams, esantiems sulaikytiems ar apgyvendintiems VSAT prie LR VRM struktūriniuose padaliniuose“, - sakė Muftijus A. Beganskas.

Pasisakymo pabaigoje Muftijus A. Beganskas atskleidė Muftiato planus 2022 -2023 m. „Šiemet mūsų laukia išties nemažai didelių uždavinių. Muftiatas užsibrėžė pradėti Vilniaus mečetės statybas, taip pat sieksime išlaikyti aukštą kartelę dėl Kauno musulmonų bendruomenės namų atstatymo. Taip pat planuojame užmegzti kelis tarptautinius bendradarbiavimus. Be šių uždavinių, sieksime įveiklinti naujas Muftiato nares ir įgyvendinti naujus projektus bendradarbiavimo stiprinimui“, - pagrindinius uždavinius vardijo Muftiato valdybos vadovas.

Po įžanginės dalies vyko narių pasisakymai. Pasibaigus susirinkimui, po kelių valandų pertraukos įvyko Muftiato valdybos narių susirinkimas. Jame dalyvavo du delegatai iš kiekvienos bendruomenės. Muftiato valdybos metu antrai kadencijai išrinktas Muftijus A. Beganskas. Atsinaujino valdybos sudėtis. Taip pat valdyba patenkino Švenčionių sunitų religinės bendruomenės prašymą dėl įstojimo į LMRBT-Muftiatą. Švenčionių sunitų religinė bendruomenė yra vienintelė bendruomenė, turinti pačias seniausias istorines totorių kapines Lietuvoje.

Muftijus palinkėjo neapsiriboti puikiais dabartiniais pasiekimais, bet eiti dar toliau. „Jūs tikrai galite dar daugiau, o šie pasiekimai lai įkvepia ir visus kitus“, - linkėjo jis. O pabaigoje Muftiato valdybos vadovas padėkojo svečiams ir pranešėjams už pasisakymus. „Nepaprastai dėkoju visiems Muftiato nariams, nepriklausomai nuo jų veiklos srities ar atliekamų darbų. Be Allaho pagalbos ir visų jūsų įdėtų pastangų nebūtų šios sėkmės istorijos“, - sakė jis.

Po pasisakymų vyko malda, kurios metu visi susirinkę dalyviai galėjo kartu pasimelsti istorinėje ir sutvarkytoje Kauno mečetėje.

Paskelbta: 2022-01-08