Ramadano sadakos projektas - 2020

Dėl koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino Lietuvoje, musulmonų bendruomenė šiais metais Ramadano mėnesį sutiko ypatingai.

Tuo metu, kai visos mečetės Lietuvoje buvo uždarytos, musulmonai ištvermingai laikėsi Ramadano pasninko nuo aušros iki saulėlydžio, skaitė Koraną namuose ar virtualiuose Korano skaitymo rateliuose, atliko privalomas ir naktines maldas tik šeimos narių apsuptyje, apribojo tradicinius iftaro susitikimus ir apsilankymus pas gimines ir draugus.

Šį Ramadano mėnesį Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba - Muftiatas, tęsdamas glaudžius tarpinstitucinius diplomatinius santykius su Turkijos Respublikos vyriausybine institucija TIKA (Turizmo ir kultūros ministerija), organizavo Ramadano sadakos projektą 2020. Šio projekto metu buvo išdalinta net 100 dėžių ilgesnį galiojimą laiką turinčių maisto produktų ir šaldytos halal mėsos tiems žmonėms, kurie neturi užtektinai lėšų savo poreikiams patenkinti ir dėl kuklumo ar savigarbos neprašo kitų pagalbos.

Projektas pasiekė šias bendruomenės: Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Nemėžio, Švenčionių, Visagino ir Trakų. Lai Allahas priima mūsų pasninką ir gerus darbus.


Lai Allahas palengvina ir priima pasninką


Nuotrauka: akimirka iš įgyvendinto projekto "Ramadan sadaka 2020"!


Dėkojame Turkijos Respublikos Turizmo ir kultūros ministerijai (#TIKA) už suteiktą paramą!


@LMRBT-Muftiatas