Muftijaus A. Begansko sveikinimas Pasninko pabaigos proga

Muftijaus A. Begansko sveikinimas

Ramadano mėnuo baigėsi. Tai buvo palaiminimų ir gėrumo mėnuo. Tai - kantrybės ir laimėjimų mėnuo; Korano, maldos ir pasninko mėnuo.

Musulmonai šį mėnesį gyveno visiško garbinimo būsenoje. Vos pasirodžius aušrai musulmonai nustojo valgyti ir gerti, o atėjus nakčiai - meldėsi Allahui (šlovė Jam), prašydami atleidimo ir pasigailėjimo.

Pranašas (taika ir ramybė jam) mums sakė, kad kiekvienas pasninkaujantis asmuo turės dvi laimingas akimirkas: vieną, kai jis pasninkauja, o antrą - kai jis susitinka su savo Viešpačiu. Ir štai - mes esame pirmosios laimės akimirkos liudininkai. Esame laimingi, kad paklusome Allaho (šlovė Jam) įsakymams ir garbinome Jį.

Mes prašome Allaho (šlovė Jam) suteikti mums antrą laimės akimirką - susitikimą su Juo, kai Jis mus priims Džannoje per rojaus Rajan vartus, Amyn.

Gyvendami šiomis džiaugsmingomis dienomis, privalome nepamiršti savo maldose tikėjimo brolių ir sesių visame pasaulyje, kurie taip pat ką tik baigė Pasninko mėnesį ir sutiks Id ul-Fitr šventę, tačiau ne taip džiaugsmingai kaip mes. Dėl karų ir kylančių konfliktų, jie neteko savo artimųjų,buvo iškeldinti iš savo gyvenamųjų namų ir miestelių.

Mes prašome Allaho (šlovė Jam) apsaugoti visus mūsų brolius ir seseris visame pasaulyje, kuriems sunku paminėti šią Id ul-Fitr šventės dieną kartu su mumis.

ID UL-FITR MUBARAK!

SU URAZA BAIRAM ŠVENTE!


LMRBT-Muftiato valdybos pirmininkas Muftijus A. Beganskas