Muftijus A. Beganskas dalyvavo KPD NKP Trečiosios vertinimo tarybos posėdyje

Nuotoliniu būdu buvo svarstytas klausimas dėl Kauno mečetės (u. k. 1151), adresu Totorių g. 6, Kauno m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Vasario 8 d. nuotoliniame KPD NKP Trečiosios vertinimo tarybos posėdyje buvo keliamas klausimas dėl Kauno mečetės teritorijos vertingųjų savybių tikslinimo. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos-Muftiato muftijus A. Beganskas pažymėjo, kad ši Kauno miesto musulmonų religinei bendruomenei svarbi vieta turi būti tikslingai apibrėžta ir atsižvelgta į jos istoriją.

Dar 2019 metais buvo  atlikti archeologiniai žvalgymai georadaru visoje teritorijoje (skenavimo gylis iki 6 metrų). Palaidojimų nebuvo rasta, bet kai kurios vietos yra netikslios. Todėl Muftijus A. Beganskas pritarė tarybai, kad reikia patikslinti tas vietas, kuriose galimai yra išlikusių ten palaidojimų, o gal - ne. Jei visgi tokių palaidojimų nebus rasta*, dar kartą įvertinti šios teritorijos vertingąsias savybes ir tiksliau KPO Apsaugos Reglamente paminėti apie galimybę atkurti visus istorinius Bendruomenei priklausiančius pastatus, turinčius ypatingą meninę ir simbolinę reikšmę Bendruomenės tapatybei išsaugoti, kultūros paveldui puoselėti ir derančią prie kraštovaizdžio.

Tikimės, jog artimiausiu metu sužinosime Vertinimo tarybos sprendimą bei bus patikslintas  KPO Individualus Apsaugos Reglamentas.


*1959 metais tuometinė Kauno miesto valdžia nusprendžia Kauno mečetės teritoriją pavesta miesto "Ramybės parku", bendruomenės mediniai namai - sunaikinami, o mečetė pertvarkyta į kultūrinį objektą - cirką, archyvą, biblioteką.