LMRBT – Muftiato pozicija dėl karikatūros

„Ir sakyk: „Tiesa yra iš tavo Viešpaties.“ Tada tas, kas nori, lai tiki, o kas nori, lai netiki.“ (Koranas 18:29).

Visai neseniai Prancūzijos satyriniame laikraštyje buvo dar kartą perspausdintos vadinamosios „Pranašo Muchammedo karikatūros“ ir neatsakingi Prancūzijos prezidento pareiškimai apie  islamizmą, kurie sukėlė didžiulį sąmyšį musulmonų pasaulyje.

Gyvenant daugiakultūrinėje visuomenėje labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų suprastų ir gerbtų vienas kitą.

LMRBT-Muftiatas norėtų atkreipti visų nemusulmonų piliečių dėmesį, kad tikinčiųjų musulmonų meilė pranašui Muchammedui - tebūnie ramybė jam - yra vienas aukščiausių tikėjimo išraiškos būdų. Iš tiesų, Pranašas - ramybė jam - pasakė: "Nė vienas iš jūsų neįtikės, kol jis nemylės manęs labiau nei savo tėvo, savo vaikų ir visos žmonijos". (Sahih al-Bukhari). Taigi mūsų mylimo Pranašo įžeidimas ar tyčiojimasis iš jo  - tebūnie ramybė Jam - musulmonų kultūroje reiškia kaip nepagarbą ir šventvagystę.

LMRBT-Muftiatas nori pažymėti, kad egzistuoja skirtumas tarp saviraiškos laisvės ir šventvagystės. Viena iš pagrindinių islamo tikslų yra proto ir kūrybingumo vertybių išsaugojimas. Štai todėl, būdami musulmonais, mes manome, jog saviraiškos laisvė yra pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė, kurios negalima uždrausti. Nepaisant to, nėra absoliučios teisės be apribojimų. Štai kodėl pagal islamo tikėjimą mes tikime, kad šmeižtas, įžeidinėjimai, neapykantos kalba, nešvankūs žodžiai, įžeidžiantys kitą, yra tokios laisvos saviraiškos ribos.

LMRBT-Muftiatas nori priminti kiekvienam  musulmonui, kad tik teisiniu keliu ir jų priemonėmis galime apginti savo žmogiškąsias teises. Taigi, gerbiant šios šalies įstatymus, mes tuo pačiu gerbiame ir Islamo kanoninę teisę (šariatą). Mūsų religijos įstatymai neleidžia individualiai vykdyti teisingumo. Taip pat norėtume priminti, kad islame prievarta ir bet kokia jos forma yra draudžiama:

„Ir sakyk: „Tiesa yra iš tavo Viešpaties.“ Tada tas, kas nori, lai tiki, o kas nori, lai netiki.“ (Koranas 18:29).

Mes prašome Allaho apsaugoti visus žmones ir pagilinti jų žinias bei išmintį, bei taikiai išspręsti šį nesusipratimą.