Hagia Sophia pagrindinė paskirtis - Dievo garbinimo vieta

#HagiaSophia, #Turkija, #Mečetė

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba-Muftiatas džiaugiasi sulaukęs žinių iš Turkijos aukščiausiojo teismo institucijos sprendimą dėl Hagia Sophia muziejaus statuso atšaukimo.
Hagia Sophia yra didingos Turkijos istorijos, islamo civilizacijos palikimo simbolis ir ji yra visų musulmonų širdyse. Taip pat tai pasaulinės architektūros šedevras ir vienas iš puikių modelių projektuojant mečetes visame pasaulyje.
LMRBT-Muftiatas nuoširdžiai tiki, kad šios religinės paskirties pastato pakeitimas į mečetės statusą, grąžins Hagia Sophia jos pagrindinę paskirtį - Dievo garbinimo vietą. Mes taip pat neabejojame, kad DIYANET sugebės prisiimti šią sunkią atsakomybę.
Lietuvos musulmonų bendruomenė taip pat yra patyrusi panašų istorinį įvykį. Tuometinės sovietinės valdžios sprendimu Kauno mečetė 1954 metais buvo nacionalizuota, o 1973 metais buvo pertvarkyta į kultūrinį objektą. Joje veikė vaikų biblioteka, taip pat buvo planuota įkurti Rytų meno muziejų. Nepaisant to, mūsų tikintieji niekada neprarado vilties laimėti tiesą. Iš tiesų, su sunkumais ateina palengvėjimas (Koranas 94–6). Tai buvo didelis laimėjimas, kai Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, LR Kultūros ir švietimos ministerijos nurodymu Kauno mečetė buvo grąžinta tikintiesiems bei atstatyta jos pradinė paskirtis – maldos namai.
Panašią sėkmę sulaukė ir Turkijos žmonės. Visa šlovė ir padėka Allahui, kuris tai padarė.
Mes meldžiamės Visagaliam Dievui, kad būtų apsaugoti Turkijos žmonės, jos istorija ir paveldas bei prašome Jo apsaugos nuo piktų priešų.
@LMRBT-Muftiatas