Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje

Atsisiųsti

2023 m. birželio 14 d. LMRBT-Muftiato muftijus A. Beganskas dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.