Ramadanas Lietuvoje 1444 / 2023

Lietuvos musulmonai pradeda pasninkauti

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba - Muftiatas, skelbia Ramadan mėnesio pradžią


  • Kovo 23 d. taravich malda;
  • Kovo 24 d. Ramadano pasninko pirmoji diena;
  • Balandžio 20 d. paskutinė pasninko diena, pasiruošimas artėjančiai šventei;
  • Balandžio 21 d. Id ul Fitr / Uraza Bairam -  Pasninko pabaigos šventė (1-oji diena)

LMRBT-Muftiatas pripažįsta astronominį mėnulio pasirodymo skaičiavimo būdą, kaip tinkamą metodą pagal šariatą nustatyti mėnulio mėnesių, įskaitant Ramadano ir Šavval mėnesius, pradžią.

Linkime visai Lietuvos musulmonų bendruomenei Palaiminto Ramadano.

English

  • 23rd of March - the first Tarawih prayer
  • 24th of March - the first day of the Ramadan
  • 20th of April - the last Ramadan day of the fast
  • 21st of April - Eid ul Fitr / Uraza Bairam - Festival of Breaking the Fast (1st day)

Lithuanian Council of Muslims Religious Communities – Muftiate recognizes astronomical calculation as an acceptable Shar’ia method for determining the beginning of Lunar months including the months of Ramadan and Shawwal. 

We wishing to Lithuanian Muslims all the blessings of the holy month of Ramadan.

Paskelbta: 2023-03-22