Muftijus A. Beganskas įteikė gimimo liudijimo išrašą

Rugsėjo 3 d. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos - Muftiato muftijus A. Beganskas kartu su Lietuvos totorių buities muziejaus vadove L. Gaidukevičiene po visą mėnesį trukusių paieškų pagaliau pavyko surasti žmogų, kam priklauso neseniai rastas išrašo originalas iš Raižių Magometonų parapijos mečetės gimimų knygos su antspaudu ir imamo A. Chalecko parašu. Tai gerbiama lietuvos totorė Zita Makaveckienė.Muftijus A. Beganskas nuvyko į Raižius ir įteikė gimimo išrašo originalo kopiją.@LMRBT-Muftiatas