Ramadano sadakos projektas 2021 su Turkijos Respublikos ambasada

Bendradarbiaujant su Turkijos Respublikos vyriausybine institucija TIKA (Turizmo ir kultūros ministerija)

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos - Muftiato (trump. LMRBT-Mftiatas) pirmininkas Muftijus Aleksandras Beganskas tęsdamas glaudžius tarpinstitucinius diplomatinius santykius su Turkijos Respublikos vyriausybine institucija TIKA (Turizmo ir kultūros ministerija) per Turkijos Respublikos Ambasadorių Lietuvoje Gökhan Turan gavo paramą  - 100 maisto paketų su ilgesnio galiojimo laiką turinčių maisto produktų ir šaldytos Halal mėsos. Šie maisto davinių paketai iki šv. Ramadano mėnesio pabaigos šventės dienos (Id ul-Fitr/Uraza bairam bus švenčiame visoje Lietuvoje gegužės 13 d.) bus padalinti tarp Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės ir Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės narių, kurie neturi užtektinai lėšų savo poreikiams patenkinti ir dėl kuklumo ar savigarbos neprašo kitų pagalbos. O taip pat puoselėjant istorinių tautinių mažumų tradicijas Lietuvoje bus dovanota totoriams ir karaimams.

Ramadan Mubarak / Palaiminto Ramadano!

Paskelbta: 2021-05-07