Muftijaus A. Begansko palinkėjimas artėjančio Ramadano proga

Ramadano pradžia balandžio 13 d., antradienį.

Gerbiami musulmonai, broliai ir seserys!

2020 m. lakpričio 07 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė šalies karantiną, kad būtų užkirstas kelias greitai plintančiam COVID 19 virusui. Nuo minėtos dienos, Vilniaus ir Kauno mečetės, esančios Lietuvos musulmonų religinės bendruomenės tarybos - Muftiato žinioje, priėmė griežtą ir skausmingą sprendimą: pandemijos metu sustabdyti religines apeigas mečetėse.

Besitęsiantis karantinas verčia koreguoti ir artėjančio Ramadano mėnesio tradicines apeigas. 

Visų pirma, musulmonai tiki, kad nieko nevyksta be Allaho leidimo. Sakyk: „Nieko nenutiks mums, išskyrus tai, ką Allahas mums yra nulėmęs. Jis yra mūsų Maula [Viešpats, Padėjėjas ir Globėjas).“ Ir tegu tik Allahu tepasikliauna tikintieji. (9:51)

Ramadano pasninkas yra vienas iš penkių svarbiausių musulmonų gyvenime garbinimo veiksmų. Tokiu metu visa musulmonų bendruomenė Lietuvoje ir pasaulyje pasninkaus nuo aušros iki sutemos, atlikinės maldas, kartos ištraukas iš šv. Korano, dalins labdarą bei stengsis padidinti gerų darbų skaičių kasdienybėje tarp savo šeimos narių, artimiausių giminių ir tų, kuriems labiausia reikia pagalbos. Tad būtent per šį mėnesį musulmonai išsiugdys atjautos jausmą kitiems, o savo dvasinėje kelionėje pagilins žinias apie Allaho malonę, siųstus išbandymus ir Jo gailestingumo suvokimą.

Šiais metais LMRBT-Muftiatas kviečia Lietuvos musulmonų bendruomenę pradėti Ramadano pasninko dieną, tradicinį iftarą (pasninko nutraukimo vakrienę), naktinės Taraweeh maldos altikimą tik savo šeimos rate iki tol, kol pandeminė situacija šalyje nepradės gerėti. Taip pat kviečiame skirti daugiau laiko zikr ir nawafil maldoms, skirti savo auką (labdarą) musulmonų bendruomenėms ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms šalyje bei palaikyti socialinius ryšius tik nuotoliniu būdu.

Taip pat sekite mūsų LMRBT-Muftiato facebook puslapį arba svetainės muftiate.lt naujienas dėl tradicinių apeigų atnaujinimų bendruomenėse ar mečetėse, atsižvelgiant į LR Vyriausybės priimtus nutarimus dėl pandemijos.

Lai Allahas saugo ir suteikia sveikatos, apdovanoja iš Savo malonės už gerus darbus šiame ir kitame gyvenime!

Lai Allahas būna jūsų pagalbininku pradėtuose darbuose!