Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas

2021 metais prasidėjo LR gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas

1995 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr.I-1057 5 str. nurodyta, kad valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

Tad šiuo tyrimo metu metu gyventojų bus klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių dar kalbų moka, kokį tikėjimą išpažįsta.

Yra žinoma, kad 2011 metais Lietuvoje gyveno 2 727 musulmonų sunitų tikėjimo išpažinėjų, iš jų tik 1400 totorių tautybės (viso totorių tautybės gyventojų šalyje - 2 793, ir tik 51,6 proc. totorių tautybės gyventojai priskyrė save musulmonų sunitų bendruomenei).  Šie skaičiai dar kartą parodo, kad musulmonų sunitų tikėjimas nepriklauso konkrečiai tautybei ir ją gali išpažinti įvairių tautybių gyventojai.

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba - Muftiatas kviečia visus musulmonų religinių bendruomenių narius užpildyti internetinę anketą adresu https://surasymas.stat.gov.lt/ ir dalyvauti tyrime. Pagal atliktą tyrimą LR vyriausybė galimai galės skirti papildomą finansinę paramą tradicinėms bendruomenėms, musulmonų sunitų bendruomenei. Parama jau ilgus metus yra kukli, kurios užtenka padengti tik kuklias išlaidas (pvz. dviejų-trijų mėnesių komunalines išlaidas Kauno mečetėje ir pan.)

Apklausoje dalyvauja 16 metų amžiaus ir vyresni asmenys, už vaikus atsako tėvai, įtėviai, globėjai. Tad įtraukite ir savo vaikus į tyrimą.

Prisijungti prie tyrimo anketos galima suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios vartus. Atsakyti reikia tik į keturis klausimus, todėl anketos pildymas trunka vos keletą minučių.

Pildant anketą, reikia pateikti vieną iš šių dokumentų:
* asmens tapatybės kortelę;
* pasą;
* leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
* leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
* diplomatinį pasą.