Trijų Abraomo religijų (krikščionybės, islamo, judaizmo) pasekėjų malda Lukiškių aikštėje

Paskelbta: 2020 m. rugpjūčio 28 d.

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos - Muftiato muftijus Aleksandras Beganskas dalyvavo aktoriaus Arkadijaus Vinokuro ir kompozitoriaus Fausto Latėno projekte, performansas "Odė Kančiai ir Džiaugsmui".

Projekto metu buvo atlikta trijų Abraomo religijų (krikščionybės, islamo, judaizmo) pasekėjų malda, susirinkusiems žiūrovamas muftijus A. Beganskas priminė, kad tikintieji turi būti vieningi ir atmesti susiskirstymą pagal odos spalvą, rasę ar tautybę. Visa žmonija kilusi iš Adomo ir Ievos. Arabas nėra pranašesnis už ne arabą, nei ne arabas nėra pranašesnis už arabą; baltasis nėra pranašesnis už juodąjį, nei juodasis yra pranašesnis už baltąjį. Nė vienas neturi pranašumo prieš kitus, išskyrus dievobaimingumu ir gerais darbais.

Nuo senų laikų Lietuvoje gyvenantys totoriai buvo nuolankūs savo LDK vadovui, kuris buvo ne totorių kilmės. Jie nuolankiai paklusdavo visiems jo įsakymams, nesipriešindami ir saugodami jį. Totoriai įnešė svarų indėlį į Lietuvos valstybingumo saugojimą senovėje, tarpukaryje ir dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje.

Taigi neabejotina, kad, jei kažkas jus kviečia nekęsti kitų tautybių ar kitokios kilmės musulmonų, kurie į Lietuvą atvyko šiandieną ar prieš kelis šimtmečius, tai paskatins jus tik nusidėti bei išugdys jumyse aroganciją. Pranašas Muchammedas (ﷺ) sakė: “Iš tiesų, Allahas yra gražus ir Jis myli grožį, o kas liečia aroganciją, tai tiesos atmetimas ir nepagarbus elgesys su žmonėmis.” (Muslim).

Nuoširdžiai norime padėkoti musulmonų bendruomenės nariams, kurie atėjo palaikyti šį proejktą. Dėkojame Vilniaus totorių ansambliui "ILSU" kolektyvui ir jos vadovei bei visiems atėjusiems žiūrovams už dalyvavimą.

Projekto pabaigai muftijus A. Beganskas pasiūlė organizatoriams kartą metuose rinktis Lukiškių aikštėje ir atlikti bendras maldas kartu.

Tegul Allahas būna Gailestingas kankiniams, palengvina netekties skausmą šeimoms ir jų artimiesiems, kuriuos traumuoja ši skausminga praeitis bei persekioja skausmas.