Lietuvos muftijaus A. Begansko sveikinimas Id ul-Adha (Kurban bairam) proga

Sveikinimas

Vardan Allaho, Maloningojo, Gailestingojo

Gerbiami musulmonai, broliai ir seserys!

Dėka Maloningojo mes dar kartą švenčiame vieną didžiausių islamo švenčių - Id ul-Adcha (Kurban bairam arba Aukojimo šventė), taip pat dar žinomą kaip Id ul-Kabir (Didžioji Šventė). Tai - džiaugsmo diena. Tai - diena, kai visi skleidžia laimę ir gerovę. Tai - diena, kada mes atnaujiname savo tikėjimą.

Šią dieną prisimename, kai Allahas liepė pranašui Abraomui (ramybė jam) pastatyti Kabą ir ją išvalyti. Taip pat prisimename, kai daugiau nei prieš 4 000 metų, Allaho nurodymu, Abraomas kvietė žmones atlikti chadžą Mekoje. Ši piligrimystė nesustojo ir nesustos iki pat Teismo dienos, nes tokį patį kvietimą atnaujino mūsų pranašas Muchammedas ﷺ.

Iš chadžo kelionės mes išmokstame dvi svarbiausias pamokas. Pirmoji pamoka - tai absoliutus tikėjimas į vieną Allahą. O antroji pamoka - tai musulmonų bendruomenės vienybės stiprybė. Tik chadžo metu visos tautos apjungiamos į vieną - visi vilki tuos pačius drabužius ir atlieka tuos pačius veiksmus. Nematysime skirtumo tarp turtingųjų ir neturtingųjų, tarp baltųjų ir juodųjų. Allaho akivaizdoje visi esame lygūs.

Šią šventės dieną mes prisimename Pranašą Abraomą ir jo sūnų Izmaelį (ramybė jiems). Allahas išbandė Abraomo tikėjimą sunkiausiu išbandymu. Savo nuoširdumu ir visišku paklusnumu Vieninteliam Allahui, Abraomas ir Izmaelis išlaikė šį išbandymą ir Allahas paliepė jiems paaukoti galingą aviną, taip priimdamas jų auką. Ir būtent tokį pasiaukojimo veiksmą nuo tų laikų imituoja viso pasaulio musulmonai.

Taip pat šią dieną mes prisimename Paskutinį pamokslą žmonijai, kurį Pranašas Muchammedas ﷺ pasakė per chadžą. Tai buvo jo paskutinis pamokslas prieš jo mirtį. Taip Pranašas ﷺ daugiau nei prieš tūkstantį keturis šimtus metų nustatė žmogaus teisių gaires.

Jis ﷺ  sakė: „Uždraustos jums jūsų gyvybės, gerbė ir turtas, kaip uždrausta ši diena (chadžo Arafato diena) šį mėnesį (zul-chidža) šiame mieste (Mekoje).”

Kaip nuostabu, kai visame pasaulyje matome musulmonus, švenčiančius Id ul-Adchą, tačiau neturime pamiršti savo brolių ir sesių, kuriems pasisekė mažiau nei mums ir kurie negali švęsti dėl karo ir kitų nelaimių. Mes turime juos atsiminti, melstis už juos ir visomis išgalėmis padėti.

LMRBT-Muftiato vardu ir nuo savęs širdingai sveikinu Jus ir visus musulmonus su šia gražia švente - Id ul-Adcha (Kurban bairam). Tesuteikia Aukščiausiasis pergalę mūsų broliams ir seserims visame pasaulyje, ir tegul Allahas priima mūsų gerus darbus. Amyn..

ID UL-ADCHA MUBARAK!
SU KURBAN BAIRAM ŠVENTE!

@LMRBT-Muftiatas