Su Kurban Bairam švente

Eid ul Adha 1444 H / 2023

Brangūs musulmonai!

Dėka Maloningojo dar kartą švenčiame vieną didžiausių islamo švenčių - Eid ul Adha (Kurban bairam arba Aukojimo šventė). Tai - džiaugsmo ir laimės diena.

Tai diena, kai Allahas liepė pranašui Abraomui (ramybė jam) pastatyti Kaabą. Tai diena, kai pranašas Abraomas daugiau nei prieš 4 000 metų kvietė žmones atlikti piligriminę kelionę (hadžą) Mekkoje. Ši piligrimystė nesustojo ir nesustos iki pat Teismo dienos, nes šį kvietimą atnaujino mūsų mylimas pranašas Muchammedas ﷺ.

Šią šventės dieną mes prisimename istoriją  apie pranašą Abraomą ir jo sūnų Izmaelį (ramybė jiems). Allahas išbandė Abraomo tikėjimą sunkiausiu išbandymu. Savo nuoširdumu ir visišku paklusnumu Vieninteliam Allahui, Abraomas ir Izmaelis išlaikė šį išbandymą ir Allahas paliepė paaukoti galingą aviną, taip priimdamas jų auką. Ir būtent tokį pasiaukojimo veiksmą nuo tų laikų imituoja viso pasaulio musulmonai.

Taip pat šią dieną, daugiau nei prieš 1400 metų, Pranašas Muchammedas ﷺ pasakė per hadžą Paskutinį pamokslą žmonijai, kuriame nustatė žmogaus teisių gaires. Tai buvo jo paskutinis pamokslas prieš mirtį. 

Kviečiu tikėti į vieną Allahą, puoselėti musulmonų bendruomenės vienybę. Iš tiesų, hadžo metu visos pasaulio tautos sujungiamos į vieną - nematysime skirtumo tarp turtingųjų ir neturtingųjų, tarp baltųjų ir juodųjų. Tą dieną mes Allaho akivaizdoje visi esame lygūs. 

Taip pat kviečiu nepamiršti savo brolių ir sesių musulmonų. Mes turime juos atsiminti, melstis už juos ir visomis išgalėmis padėti vieni kitiems. 

LMRBT-Muftiato vardu ir nuo savęs širdingai sveikinu Jus ir visus musulmonus su Kurban Bairam švente. 

EID UL-ADHA MUBARAK!

SU KURBAN BAIRAM ŠVENTE!

@LMRBT-Muftiatas

Pasklebta: 28/06/2023