JAV Nepriklausomybės dienos šventimas

Birželio 8-oji

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos - Muftiato Muftijus A. Beganskas buvo pakviestas gerbiamo JAV ambasadorius Robert’o Gilrchrist’o į renginį 247-ąją JAV nepriklausomybės dienai paminėti Senojo arsenalo kiemelyje, Vilniuje.