Su Palaimintu Ramadan mėnesiu!

Sveikinimas

Šlovė Allahui (alhmdulillah), prasidėjo palaimintas Ramadano mėnuo. Jau šiandiena visi Lietuvos musulmonai pradėjo laikytis privalomo pasninko.

"O jūs, kurie tikite! As-Saum (pasninko) laikymasis yra nurodytas jums, kaip jis buvo nurodytas tiems, iki jūsų, tam, kad galėtumėte tapti Al-Muttakūn (dievobaimingaisiais). (Koranas 2:183)

Šis Ramadan mėnuo yra ypatingas bendruomenei, nes šį mėnesį mes galime padaryti daug gerų darbų ir labiau priartėti prie Aukščiausiojo. Todėl LMRBT-Muftiato vardu noriu palinkėti visai Lietuvos musulmonų bendruomenei prasmingo Ramadano, taikos į tikinčiųjų širdis, pasinaudoti galimybe - daryti kasdienę atgailą (taubą), daugiau daryti maldų (dua), skaityti šv. Koraną bei skirti laiko papildomam garbinimui.

LMRBT-Muftiato Muftijus A. Beganskas