Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba - Muftiatas skelbia Ramadano mėnesio pradžią

Ramadanas Lietuvoje 1443 / 2022

Balandžio 1 d. taravich malda;
Balandžio 2 d. Ramadano pasninko pirmoji diena;
Gegužės 1 d. paskutinė pasninko diena, pasiruošimas artėjančiai šventei;
Gegužės 2 d. Id ul Fitr / Uraza Bairam -  Pasninko pabaigos šventė (1-oji diena)

LMRBT-Muftiatas pripažįsta astronominį mėnulio pasirodymo skaičiavimo būdą, kaip tinkamą metodą pagal šariatą nustatyti mėnulio mėnesių, įskaitant Ramadano ir Šavval mėnesius, pradžią.

Linkime visai Lietuvos musulmonų bendruomenei Palaiminto Ramadano.

1st of April - the first Tarawih prayer
2nd of April - the first day of the Ramadan 
1st of May - the last Ramadan day of the fast 
2nd of May - Eid ul Fitr / Uraza Bairam - Festival of Breaking the Fast (1st day)

Lithuanian Council of Muslims Religious Communities – Muftiate recognizes astronomical calculation as an acceptable Shar’ia method for determining the beginning of Lunar months including the months of Ramadan and Shawwal. 

We wishing to Lithuanian Muslims all the blessings of the holy month of Ramadan.

Paskelbta: 2022-04-01